Interview met Lynne McTaggart

Gedachten kunnen de wereld veranderen

Met deze stelling raakt het werk van Lynne McTaggart mensen over de hele wereld. Zelfs Dan Brown was er zo van onder de indruk dat hij het fenomeen gebruikte in het plot van zijn nieuwste boek, Het verloren symbool.

Lynne McTaggart is een ‘award-winning’ journaliste en auteur van spraakmakende boeken zoals haar wereldwijde bestseller Het veld dat inmiddels een 4e druk heeft beleefd. In november 2007 verscheen haar boek Het intentie experiment waarmee Lynne inmiddels opnieuw wereldwijd een groot publiek heeft weten te bereiken.

Het intentie-experiment gaat uit van de vooronderstelling dat wij met onze gedachten de fysieke werkelijkheid kunnen beïnvloeden. Al meer dan dertig jaar wordt op allerlei wetenschappelijke instituten in de wereld onderzoek gedaan naar de aard van het bewustzijn. De resultaten van die onderzoeken tonen ondubbelzinnig aan dat gedachten in staat zijn om de fysieke wereld te beïnvloeden vanaf de kleinste apparaten tot aan de meest complexe wezens. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat gedachten en intenties van de mens daadwerkelijk iets ‘zijn’ en het vermogen hebben om onze wereld te veranderen.

Deze gedachte is niet nieuw. Je zou kunnen zeggen dat het de grondsteen is van de newagebeweging.

De ideeën van Newton hebben eeuwenlang onze kijk op de werkelijkheid bepaald. De newtoniaanse werkelijkheid is een mechanische werkelijkheid die opereert op basis van oorzaak en gevolg. Het universum is een soort machine waarvan de onderdelen elkaar min of meer beïnvloeden volgens vaste wetten en tijden. Geest en materie bleven bij Newton gescheiden eenheden. De eerste aanwijzingen voor een mogelijke brug tussen spiritualiteit en wetenschap, voor het bestaan van een alles verbindend energieveld, kwamen – opmerkelijk genoeg – uit natuurkundige ontdekkingen aan het begin van de vorige eeuw van Max Planck.

Hij ontdekte samen met ander pioniers van de kwantummechanica dat atomen zich soms gedroegen als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk. In 1927 noemde Werner Heisenberg dit het ‘onzekerheidsprincipe’. Subatomaire deeltjes bleken geen solide objecten te zijn, maar vibrerende energiepakketjes die als losse onderdelen niet eens kunnen worden gekwantificeerd of begrepen. Een grotere breuk met het Newtoniaanse denken was nauwelijks denkbaar. Op dit elementaire niveau leek niets vast te staan, er was slechts sprake van oneindig veel mogelijkheden. Bovendien bleken deze deeltjes pas een specifieke vorm te krijgen als ze werden geobserveerd door een toeschouwer. Aandacht van een mens deed een deeltje ‘bevriezen’. De onderzoekers kwamen tot de verbijsterende conclusie dat bewustzijn werkelijkheid creëert.

Met de ontdekkingen van de kwantumfysica werd aangetoond dat de materie geen afgescheiden bestaan leidt maar verbonden is met de geest. De een beïnvloedt de ander, waaruit we de conclusie kunnen trekken dat onze geest de materie beïnvloedt, dat onze gedachten de kracht hebben om de fysieke werkelijkheid te veranderen

Het intentie experiment is niet zomaar een boek. Om de kracht van de gedachten te kunnen aantonen nodigt Lynne haar lezers uit om via de website deel te nemen aan wetenschappelijke proeven op afstand. Ze heeft een reeks experimenten ontwikkeld waaraan haar lezers gezamenlijk op het wereldwijde web kunnen deelnemen. Op die manier kan iedere lezer een wetenschapsbeoefenaar worden. Tot nu toe hebben duizenden vrijwilligers uit meer dan 30 landen zich ingeschreven op het intentie-experiment. Als ontwerpers van deze experimenten werkt zij samen met de toonaangevende fysici en psychologen van een aantal bekende Amerikaanse universiteiten en onderzoeksinstituten. Deze experimenten hebben zulke verrassende resultaten opgeleverd dat ons beeld van de wereld en de fysieke werkelijkheid hierdoor wel degelijk ter discussie kan worden gesteld. Uit het werk van Lynne is onomstotelijk komen vast te staan dat we allemaal met elkaar zijn verbonden. De gevolgen van deze ontdekking zijn bijzonder. Als het waar is dat een kwantumveld ons allen in een onzichtbaar web samenbindt is het tijd dat we onze definities over hoe we met onszelf en met ieder aspect van het leven omgaan gaan heroverwegen.

Ik had met Lynne een gesprek over haar boek en de beweging die daar uit voortkomt.

Je schrijft over factoren die de effectiviteit van de intenties kunnen beïnvloeden zoals de juiste voorbereiding, de juiste tijd en de juiste plaats. Hoe belangrijk zijn deze factoren?

Lynne: Ik zou zeggen dat een geconcentreerde en gerichte geest belangrijker is dan wat dan ook. Maar ook de andere factoren zijn belangrijk. Je kunt er niet zomaar een of twee loskoppelen. Daarom heb ik in mijn boek een heel hoofdstuk gewijd aan het verzamelen van oefeningen van de zogenaamde ‘Meesters van de intentie’, zoals healers, qigongmeesters, boeddhisten enzovoorts. Ze gebruiken veel overeenkomstige oefeningen maar de allerbelangrijksten zijn toch wel de oefeningen waarbij we onze geest rustig en helder maken. Een heldere geconcentreerde geest is het verschil tussen er gewoon een beetje op los fantaseren en het inzetten van een doelgerichte werkelijk intentie.

Je hebt een aantal intentie-experimenten op je programma staan. Een daarvan is de groei van planten. Je mikt op een versnelde groeicapaciteit van 10% bij  planten. Waarom richt je je op 10 procent en bijvoorbeeld niet op 40 procent?

Lynne: In de wetenschap is een toename van 10 procent boven het normale groei van een plant echt geweldig. Stel je voor dat een kind 10% harder groeit dan normaal. We zijn begonnen met te kijken of we de lichtemissies van een blad konden beïnvloeden met onze gedachtekracht. Toen we zagen dat dit lukte zijn we gaan kijken of we het groeipercentage van planten konden beïnvloeden. We hebben dit experiment uitgevoerd met een groep van 500 mensen die intenties hebben gezonden uit alle werelddelen op afstanden van duizenden kilometers.

Dit jaar gaan we aan de slag met een nog uitdagender experiment. We hebben  geëxperimenteerd met het veranderen van de structuur van water. Nu we weten dat we met onze geest de fysieke processen van water kunnen beïnvloeden willen we meer praktische toepassingen gaan onderzoeken. Met Dr. Gary Schwarz bouw ik nu een ecosfeer in een glazen terrarium. Een soort mini-Gaia met primitieve dieren en planten erin. We willen proberen het CO2-niveau of de temperatuur met onze gedachtekrachten te veranderen. We hebben veel instrumenten in het terrarium staan zodat we de wijzigingen kunnen opmeten en naar een beeldscherm kunnen overbrengen. Als we hierin slagen kan dat enorme gevolgen hebben voor ons vermogen om de opwarming van de aarde te beïnvloeden.

Met een hoogleraar uit Arizona ben ik nog een ander experiment aan het opzetten nl. het omzetten van slechte bacteriën naar goede in water. Als we hierin slagen zouden we met onze gedachtekracht een bijdrage kunnen leveren aan het reinigen van vervuild water.

Wat vind je van de experimenten van dr. Emoto? Hij werkt ook met de beïnvloeding van water, maar hij plakt etiketten met positieve en negatieve woorden op de stopfles met water. Die woorden veranderen de structuur van de waterkristallen?

Lynne: Ik correspondeer met Dr. Emoto. Het is de bedoeling dat we samen een aantal experimenten gaan doen. Misschien gaat hij meedoen aan het Gaia-experiment. Hij zoekt naar methoden om zijn experimenten wetenschappelijk te kunnen bewijzen. Hoewel hij de eerste zal zijn om toe te geven dat dit niet echt noodzakelijk is, werkt hij daar wel aan. Ik vind dat hij geweldig en boeiend werk verricht.

Vanuit onze christelijke traditie kennen we ook de gebedsgenezing, als een vorm van intentie. In je boek Het intentie experiment beschrijf je, onder de noemer ‘therapeutische effecten van genezend bidden’, een aantal gebedssituaties die zijn mislukt.  Denk je dat genezing mogelijk is door het gebed of niet?

Lynne: Ja, er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de kracht van het gebed waaruit blijkt dat het werkt. Het gebedsonderzoek uit mijn boek was gedoemd te mislukken omdat dit onderzoek niet helder was omschreven. De deelnemers kregen bijvoorbeeld alleen de voornaam of de initialen van de persoon voor wie zij moesten bidden. Dat is net zo iets als iemand willen opbellen met alleen de eerste drie cijfers van het telefoonnummer. Ik heb een aantal gebedsstudies onderzocht. Wanneer die duidelijk en helder zijn opgesteld dan is aangetoond dat de kracht van de intentie van het gebed heel effectief is.

Een veelgehoord bezwaar tegen de theorie van de kracht van intenties is dat het de verantwoordelijkheid volledig bij jezelf neerlegt. Daardoor ontstaan redenieringen in de trant van als je ziek bent, dan is dat het gevolg van je negatieve gedachten. Wat is jouw mening daarover?

Lynne: ‘Ja, dat hoor ik vaak. Volgens mij is een van de problemen in de newagebeweging dat mensen gaan denken dat ze overal controle over hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ten eerste zijn we allemaal één. Als we op individueel niveau allemaal zouden krijgen wat we wilden, dan zou dat botsen. Bovendien gebeuren sommige dingen nu eenmaal. Als ik nu naar buiten loop en onder een bus kom is dat niet mijn schuld, tenzij ik niet heb uitgekeken. We moeten erkennen dat het leven soms andere plannen met ons heeft. Het is mooi als je ook daarin vertrouwen kunt hebben. Vertrouwen hebben in het proces is een belangrijke levensles. Soms heb je ook minder goede ervaringen nodig om als persoon te groeien. Maar vaak zie je dat pas achteraf. Dat betekent echter niet dat je je wensen moet laten varen. Je kunt natuurlijk altijd een verzoek richten aan het universum en dikwijls wordt dat beantwoordt.

In je boek vertel je hoe negatieve intenties vaak sterker zijn dan positieve. Dat is nogal griezelig, vind je niet?

Lynne: Ja, dat is griezelig. Mensen denken vaak dat gelukkige gedachten sterker zijn dan negatieve, maar ik laat in mijn boek intentie-experimenten zien waaruit blijkt dat dit niet altijd waar is. Soms kunnen negatieve gedachten krachtiger zijn, maar in ieder geval werkt een negatieve intentie net zo sterk als een positieve. Ik denk bijvoorbeeld aan de imaginatie waarbij mensen proberen kanker of een ontsteking te doden. Vaak wordt hen verteld dat zij zich een slagveld moeten voor stellen en de dodelijke kankercellen of bacteriën te visualiseren. Dit is een negatieve intentie die heel vaak wordt gebruikt zowel door gewone mensen als door healers en intentiemeesters. Zij maken met veel succes gebruik van een vernietigende geest om een tegenstander te overwinnen.

Wat vind je van het boek en de film The Secret. Het lijkt toch sterk op wat jij doet?

‘Ik vind The Secret een prima boek en voor de film ben ik nog gevraagd om mee te doen. Maar ik heb geen tijd. Ik denk dat ze een goede boodschap hebben en een aantal nieuwe denkbeelden op toegankelijke wijze hebben geïntroduceerd. Maar wij willen, naast het strikt persoonlijke door naar een ander niveau. Wij willen ons concentreren op het verlichten van een lange reeks ziektes en de armoede op de planeet. Wij zoeken naar intentie experimenten die invloed hebben op de opwarming van de aarde, op vervuiling, armoede en geweld. Daarom doen wij de water experimenten, het Gaia-experiment, de temperatuurexperimenten en het veranderen van de CO2-niveaus. We hebben voor de komende herfst een groot experiment voor de vrede op het programma staan waarvoor we heel veel mensen nodig hebben om speciale intenties naar de brandhaarden op deze aarde te zenden. Ook willen we proberen om het gemiddelde onderwijs niveau op de scholen te verhogen. Wij hebben nog veel  plannen op het programma staan.

Mensen kunnen zich dus gratis aanmelden op jouw website om deel te nemen aan deze experimenten? Heb je een lijst waarop de verschillende intentie-experimenten worden vermeld?

Lynne: ‘Als mensen zich op het web aanmelden worden zij wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten. We mailen de mensen vijf tot zes weken van te voren over elk experiment. Tot nu toe hebben we het zo geregeld dat alle mensen op een vaste tijd on line gaan, we wat muziek laten horen en een bepaalde Intentie aankondigen. We concentreren ons gezamenlijk op de afbeelding die op de website te zien is. Wanneer mensen zich aanmelden stellen we hen een paar vragen. We vragen of ze hebben gemediteerd, hoe oud ze zijn en uit welk deel van de wereld zij komen. Daarmee kunnen we gegevens verzamelen voor onze wetenschappelijke verslagen. Ook mail ik de deelnemers een verkorte versie van mijn ‘Bekrachtigingsprogramma’ (powering- up)omdat ik graag heb dat zij met de intentietechnieken oefenen. Iedereen kan dan tijdens het experiment dezelfde techniek toepassen.

Wat de toekomst ons gaat brengen weet ik niet. Ik zou alleen willen benadrukken dat als wij in eenheid leven en niet afgescheiden, zoals wetenschappelijk is aangetoond, wij over een aantal zaken in onze wereld een ander licht zullen moeten laten schijnen. Alles wat we doen in ons leven gaat uit van competitie en afgescheidenheid. Kijk eens naar de manier waarop wij onze kinderen opvoeden, hoe wij zaken doen, hoe we ons gedragen ten opzichte van onze buren, de manier waarop wij met ons land en de planeet omgaan. Met mijn huidige activiteiten leg ik erg de nadruk op het introduceren van deze nieuwe ideeën rond eenheid in ons dagelijks leven. Mijn echte belangstelling ligt daar. Ik wil proberen al deze ideeën uit het proeflokaal de wereld in te brengen zodat zij deel gaan uitmaken van de dagelijkse werkelijkheid van gewone mensen, zoals jij en ik.

Zie voor meer informatie www.livingthefield.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.